Accommodation ...

โชคเศรษฐี เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์โฮเทล
เป็นที่พักอาศัยแบบระยะสั้น และระยะยาว เพื่อชาวญี่ปุ่น ที่เข้ามาทำงานภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคลียง ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการให้บริการชาวญี่ปุ่น เราจึงเข้าใจและออกแบบที่พักอาศัยและบริการต่างๆให้ตรงกับความต้องการ อุปนิสัยและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น เพื่อสร้างให้เกิดสังคมญี่ปุ่นในสถานที่ของเราอย่างแท้จริง

120/4 หมู่6 ตำบล ไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
E mail : chokeweerachai@hotmail.com, chokeweerachai@gmail.com
โทร : (035)336 429-30 , (035)213 925-27 แฟกซ์ : (035)336 429


l Map l Contact Us l

Update : 5 Jan 2022